Konkurs dla młodych architektów z UTP
25.10.2017

Konkurs dla studentów z UTP rozstrzygnięty

Praca pt. Kamienica mieszkalno-usługowa w zabudowie miejskiej Starego Miasta w Elblągu, autorstwa Agnieszki Czapli, studentki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP, wygrała w konkursie bydgoskiego dewelopera Moderatora Inwestycje.

Konkurs Budownictwo mieszkaniowe - współczesne trendy i kierunki poprzedzony został podpisaniem, jeszcze w ubiegłym roku, porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczo - Technologicznym w Bydgoszczy a Moderatorem w zakresie projektowania, koordynacji, realizacji wspólnych badań i przedsięwzięć. Zgodnie z regulaminem konkursu, nadesłane do Moderatora prace zostały poddane preselekcji na Wydziale oraz rekomendowane przez promotorów. O motywach wyboru tematu nagrodzonej pracy, jej autorka pisała tak:

„ [...] chciałam, aby moja kamienica jednocześnie opowiadając o minionych, świetlistych latach najstarszej części Elbląga, stała się elementem natchnienia i nowości pośród starych ulic [...]”

Agnieszka Czapla przeprowadziła analizę nieistniejącej zabudowy, uwzględniając jej podziały, dzięki czemu uzyskała elewację, która w czytelny sposób nawiązuje do dawnej zabudowy. Komisja konkursowa szczególnie doceniła pomysł autorki, aby kamienicanawiązywała do nowoczesnych rozwiązań funkcjonalnych. W projekcie żelbetonowe ramy obłożone zostały cegłami klinkierowymi, liczne przeszklenia podyktowane były przepiękną panoramą na najciekawsze budynki Elbląga. Jak powiedziała autorka zwycięskiej pracy, o wyborze tematu pracy zdecydował osobisty sentyment do rodzinnego miasta i potrzeba przywrócenia tożsamości miejscu, które zostało zniszczone podczas II Wojny Światowej.

Wręczenie nagrody odbędzie się podczas Dyplomatorium Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP. Laureatce serdecznie gratulujemy! Zwyciężyła jednogłośnie. Za rok kolejne spotkanie z najlepszymi młodymi architektami z bydgoskiej uczelni.